homePřihlásit se

Vítejte na kurzu

Saferplay CZ

SAFERPLAY Open Course je bezplatný, otevřený online kurz v oblasti navrhování, instalace a údržby bezpečnějších a podnětných prostorů pro hru. Cílem tohoto kurzu je poskytnout náhled na navrhování, realizaci a používání prostorů pro hru skrze studium celého procesu vzniku tohoto typu prostorů: od původní myšlenky přes přípravu a vývoj projektu, realizaci až po jeho následnou kontrolu a údržbu.


Kurz přináší novou metodologii výuky přizpůsobenou aktuálním potřebám studentů. Proto, v závislosti na Vašem profilu, obdržíte doporučení na jeden konkretní či variabilní itinerář, který bude přizpůsoben Vašim potřebám. Kromě toho si můžete zvolit dodatečné lekce a nebo absolvovat i verzi kurzu pro odborníky.

Přihlásit se

Konsorcium projektu SAFERPLAY, které koordinuje AIJU, Technologický institut pro děti a volný čas (Španělsko), tvoří společnost H.Menezes Consultoria e Formação Sociedade Unipessoal, Lda. (Portugalsko); VÚC Vukovar-Srijem (Chorvatsko); Univerzita v Alicante, UA (Španělsko); České vysoké učení technické v Praze (Česká republika); Play England (Velká Británie) a Institut für lebenslanges Lernen der FORTISFAKULTAS GmbH (Německo).


Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.